Bildterapi och Bildskapande...

I den bildskapande processen möts kropp, känsla, tanke

Under den bildskapande processen talar vi ordlöst med oss själva och varandra, berörs och berör. Att våga träda in i det okända och vara i det formlösa är både utmaningen och friheten i bildterapeutiskt arbete - att släppa prestationskraven och leka med färgen, utforska materialets möjligheter och begränsningar, och upptäcka det sinnliga samspelet mellan konsistens och kulör.

Att tillåta sig vara och förlora sig i nuet kan ge en djup känsla av återhämtning. Andra gånger kan kämpandet med en färg eller form vara oerhört mödosamt, men ur frustrationen kan nya uttryck födas och oväntade bilder ta gestalt. Och i upprepningen av formen kan en fördjupning ske och bildens inre mening träda fram. Den kan bli ett fönster in mot själen men också ut mot världen, vara en plats att vila på eller visa vägen framåt. 
Bilden rymmer våra konfliktfyllda känslor och rädslor jämsides med våra förhoppningar. Och den färdiga bilden kan uttrycka mer än många ord, omfatta olika tidsperioder och flera nivåer samtidigt. För bilden kommer från vårt inre, ur förnimmelser och rörelser, vaga hågkomster och ordlösa minnen.
Och när känslor och förnimmelser kan uttryckas i bilder, kommer de så småningom också att kunna uttryckas i ord. Meningsfulla, nyanserade ord som slår en bro mellan den inre och yttre verkligheten.

 

UniKrea erbjuder kort- och långtidsterapi med bildterapi, enskilt eller i grupp

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar